Service

Veth Automotive staat voor uitstekende service en maximale ontzorging. Met een professioneel team van servicemonteurs voeren wij servicewerkzaamheden, reparaties oen aanvullende op- en inbouw werkzaamheden op locatie uit. Voor het behoud en een goede functionaliteit van de gemonteerde in- en opbouw worden ook periodiek onderhoud en keuringen verzorgd.

Veth Automotive Service
Wilt u meer weten over de servicewerkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten? Neem dan contact op met ons speciale servicebedrijf.

Veth Automotive Service B.V.
Proostwetering 81
3543 AC Utrecht

Telefoon: 088-1661888
Email: service@vethautomotive.com

Turn Key leveringen
Veth Automotive biedt haar klanten de mogelijkheid om projecten Turn Key uit te laten voeren. Voor alle in- en opbouw aan uw voertuig kan Veth Automotive als aanspreekpunt fungeren. Namens de klant werkt Veth Automotive hierbij samen met andere bedrijven waarbij Veth Automotive de regie voert. Het voordeel voor de klant is hierbij dat hij slechts 1 aanspreekpunt heeft voor het complete leveringsproces. Het gehele traject van de aanpassing van de auto wordt zo via het principe van “one stop shopping” gerealiseerd. Indien gewenst nemen wij ook de fysieke aflevering van de voertuigen voor onze rekening, inclusief de daarbij behorende instructie aan de gebruiker. Voor uitgefaseerde auto’s kunnen wij zorgen dat deze op de juiste wijze ingenomen, ontmanteld en afgevoerd worden.

Regelgeving
Iedere door Veth Automotive uitgevoerde voertuigaanpassing is conform de wet- en regelgeving uitgevoerd. Veiligheid staat bij ons voor op. Alle werkzaamheden zullen met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd en op uitvoering en afwerking worden gecontroleerd.

Wagenparkbeheer
Veth Automotive kan u ondersteunen in, en ontzorgen van uw wagenparkbeheer. Wij kunnen u gedegen advies geven bij de invulling van uw PVE’s en standaardisering van uw wagenpark. Voertuigen kunnen Turn-Key afgeleverd worden. Voor vragen of storingen is een helpdesk beschikbaar. Onze medewerkers kunnen eventuele storingen telefonisch helpen oplossen of een call aanmaken en een monteur inschakelen voor een reparatie.

Voor de vastlegging van uw wagenpark, berijders en de calls maken wij gebruik van ons Online Service Management systeem welke ook inzichtelijk is voor de wagenparkbeheerder.