Privacy- en Cookiebeleid

Veth Automotive B.V. statutair gevestigd te Duiven en kantoorhoudende te (6921 RL) Duiven aan de Dijkgraaf 8, stelt een Platform ter beschikking om een Dienstverlener en een Klant aan elkaar te koppelen.

Als u gebruik wenst te maken van de diensten van Veth Automotive B.V. of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Voor Veth Automotive B.V. is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Veth Automotive B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe we dit doen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een Dienstverlener en een Klant. Veth Automotive B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u contact heeft gehad met Veth Automotive B.V..

Wanneer u als Dienstverlener een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Veth Automotive B.V. en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van u als klant worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om u met een Dienstverlener in contact te brengen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Veth Automotive B.V. worden gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

VERZAMELDE GEGEVENS

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, waaronder personalia en financiële gegevens, kan Veth Automotive B.V. aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Veth Automotive B.V.. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaat gegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst;
  • gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst;
  • locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt. Het IP-adres dat u gebruikt wordt voor een deel geanonimiseerd. Dit wordt gedaan om uw privacy te beschermen. Daarnaast wordt uw IP-adres niet doorgestuurd naar Google.

OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Uw persoonsgegevens zijn bij Veth Automotive B.V. in goede handen.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Veth Automotive B.V.. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Veth Automotive B.V.. De persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

RECHT OP INZAGE

U heeft als gebruiker van de website van Veth Automotive B.V. het recht tot het inzien van uw gegevens. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek bij Veth Automotive B.V. indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

RECHT OP WIJZIGING

U heeft ten allen tijde het recht op het laten wijzigen van uw gegevens die bekend zijn bij Veth Automotive B.V.. U kunt uw verzoek tot wijziging van uw gegevens aanvragen wanneer uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval dat uw gegevens moeten worden gewijzigd is Veth Automotive B.V. verplicht om uw wijzigingen ook door te geven aan andere bedrijven die toegang hebben tot uw gegevens.

RECHT OP VERGETELHEID

U heeft ten allen tijde het recht bij Veth Automotive B.V. het verzoek in te dienen tot verwijdering van uw gegevens. Veth Automotive B.V. is in dat geval verplicht uw gegevens zo snel mogelijk, maximaal binnen 4 weken, te verwijderen. In het geval dat uw gegevens ook bekend zijn bij derden is Veth Automotive B.V. daarnaast verplicht hen te informeren over uw verzoek tot verwijdering van de gegevens.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN UW GEGEVENS

U heeft ten allen tijde het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Indien u beroep doet op dit recht is Veth Automotive B.V. verplicht uw gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om de gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.

INDIENEN VAN UW VERZOEK

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdragen van uw gegevens sturen verkoop@veth.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Veth Automotive B.V. zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT

Veth Automotive B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Neem daarom regelmatig de privacy statement door voor het privacy beleid van Veth Automotive B.V.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen de Veth Automotive B.V. via het e-mailadres verkoop@veth.nl.

COOKIES OP WWW.VETHAUTOMOTIVE.COM

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

WAT ZIJN COOKIES?

Bij het gebruik van Vethautomotive.com kan door Vethautomotive.com en/of door derden informatie over uw gebruik van www.vethautomotive.com worden verzameld, Bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van de pagina’s van een website wordt opgeslagen door uw browser op de harde schijf van uw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

WAT WORDT ER VAN U BIJGEHOUDEN?

Worden hiermee ook persoonsgegevens opgeslagen? Nee. Uw naam, telefoonnummer, adres, rekeningnummer en andere persoonsgegevens worden hiermee niet opgeslagen door een cookie. Wel worden de voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden.

WAAROM WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

  1. Functionele doeleinden: Cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website www.vethautomotive.com. Denk hierbij aan het inloggen, reageren, opdrachten plaatsen. Daarnaast helpen ze ook om het navigeren en reageren op de website van Vethautomotive.com eenvoudiger te maken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Vethautomotive.com te onthouden. Bijvoorbeeld, u hebt ingelogd op Vethautomotive.com en de volgende keer dat u weer Vethautomotive.com bezoekt, hoeft u niet nog een keer in te loggen.
  2. Analytische doeleinden: Om meer te weten te komen over het gebruik van Vethautomotive.com. Dit is van groot belang voor het goed laten werken van Vethautomotive.com, maar er zijn ook cookies waarvan u als bezoeker niet direct het effect ziet, zoals Google Analytics. Door anonieme input van bezoekers krijgt Vethautomotive.com een beeld van het gebruik van de website en hoe wij de website kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld, wij kunnen in de statistieken terugzien dat een grote groep bezoekers Vethautomotive.com bezoekt vanaf een mobiel apparaat. Dat is voor ons een signaal om de website voor mobiele apparaten beter beschikbaar te maken.
  3. Commerciële doeleinden: Om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie hebt geklikt. Bijvoorbeeld, er wordt een advertentie op de homepage getoond, dan zal deze advertentie niet vaker dan 3 keer getoond worden aan u, omdat wij weten dat de advertentie al 3 keer eerder aan u is getoond.

COOKIES UITZETTEN

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser.

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE COOKIES

Hieronder wordt beschreven welke cookies Vethautomotive.com zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik wordt gemaakt.

Functionele cookies

Kernfuncties: Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt erop Vethautomotive.com gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale media: Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook of Twitter. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacy verklaringen van Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/update) en Twitter (https://twitter.com/privacy) (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Analytische cookies

Google Analytics: Via Google Analytics worden op Vethautomotive.com anonieme gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Veth Automotive heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de gegevens van bezoekers van de website. Wij hebben Google geen toestemming verleend om de verzamelde gegevens van bezoekers van de website te delen. Daarnaast hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het https://privacy.google.com) voor meer informatie, alsook het specifieke https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons cookiebeleid kunt u contact opnemen via het e-mailadres verkoop@veth.nl