RDW-keuring en BPM wetgeving

Voor het in goede banen leiden van de RDW-keuring van de eerste toelating van een voertuig en daarbij de BPM-aangifte staat hieronder een overzicht van de documenten die van belang zijn.

Item

CVO of COC

Verstrekkende instantie

Dealer / importeur

Omschrijving

Verklaring typegoedkeuringgegevens waarop alle gegevens van de auto vermeld staan. Hiervan dient het originele document te worden aangeleverd.

BPM Formulier Bestelauto

Te vinden via deze link

Zo compleet mogelijk invullen en voorzien van een handtekening. Ook het BTW-nummer dient ingevuld te worden.

Indien Veth de BPM-aangifte mag verzorgen dient u de volgende drie punten aan te leveren.

Kopie uittreksel Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel

In verband met het grijs kenteken. Mag maximaal 1 jaar oud zijn. Dient een gewaarmerkt exemplaar te zijn. Indien het een digitaal gewaarmerkt exemplaar is, hebben wij het originele PDF bestand nodig. Een inzage is niet geldig. Dit geldt ook voor overheidsinstellingen.

Kopie Nederlands rijbewijs / kopie legitimatie bewijs

Natuurlijk persoon op uittreksel KvK

Het rijbewijs wat gekopieerd wordt moet van een natuurlijk persoon zijn die staat vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of eventueel de onderliggend uittreksels. Dit is ook de persoon die de machtiging RDW ondertekent.

Kopie inkoopfactuur voertuig

Dealer

Ter controle van de netto catalogusprijs welke is vermeld op BPM-formulieren Bestelauto. Op de kopie factuur mag een incl. of excl. bedrag vermeld staan zolang het duidelijk is om welke van de twee het gaat.

Uitzonderingen:

Wijziging inrichting (bij reeds aanwezig kenteken)

Bij een wijziging inrichting dient enkel kenteken deel 1A en 1B (Deel 1 en 2) te worden aangeleverd, de rest van de papieren komen te vervallen. Let hierbij op het volgende: Deel 1A dient origineel aangeleverd te worden, deel 1B mag via een kopie. Taxi ombouw: Naast bovenstaande papieren dient ook de taxi beschikking aangeleverd te worden.

1e kentekenopname boven 3500kg

Bij keuring boven een maximaal voertuiggewicht van 3500kg vervalt de BPM-aangifte.